Monday, August 27, 2007

Stambeni kredit : Promena banke

Posle više od godinu i po dana korišćenja usluga Societe Generale banke, odlučio sam da se priklonim meni ne baš toliko voljenoj Banci Intesa. Iz više prostih razloga, kao što su:

 • Niža kamatna stopa za svaki stambeni kredit u odnosu na SocGen
 • Kompletan sistem elektronskog plaćanja računa, što moj brat koristi već duže vreme a u SocGen-u obećavaju da će to "uskoro imati" već godinu i po dana
 • I konačno, jevtinije održavanje tekućeg računa sa više kartica - 4 kartice za 180 dinara mesečnog održavanja, nasprem 150 za dve.

Sve u svemu, kada razmislim, mnogo toga se više dobija u banci koju doduše manje mirišem od sadašnje. Ali, najbitnije pitanje, kamatna stopa za stambeni kredit je niža za o,3% i zbog toga sam se odlučio za ovu banku.

Ipak, trenutni račun u Societe Generale ostaće otvoren još najmanje jedno mesec dana dok ne budem dobio dve platne kartice u Intesi, a za kreditnu bih trebao da apliciram za nedelju-dve. Odnosno, nakon što bude uplaćena prva plata na novom računu. A takođe bih za mesec-dva trebao da rešim i kredit, odnosno da nađem valjanu nekretninu koju ću kupiti. I da vidim koji kredit ću podići za to konačno pitanje svakog mladog čoveka i devojke u Srbiji.

U međuvremenu, Bilja i ja intenzivno gledamo stanove i kuće u Pančevu i cene uopšte nisu nimalo naivne. Od 500 evra za metar kvadratni pa do 750 evra, što je zaista isuviše bezobrazna cena. Kao "imate masažnu tuš kabinu, video interfon, klima uređaj, PVC stolariju" što njih košta po stanu dodatno oko 1000 evra, ali zato dignu cenu kvadrata za 150 evra. Bezobrazluk. Na stranu što svi umesto parketa stavljaju buđavi laminat. Najgoreg kvaliteta, naravno.

Sve u svemu, proces je krenuo. Promenio sam banku zbog niže kamatne stope, aktivno tražimo nekretninu (u proseku jednu pogledamo u dva dana) i nadam se da će se sve rečiti za koji mesec. Do tada... konjski živci i strpljenje.

Thursday, August 16, 2007

Kombuha: Odbrana od ambrozije

Kombuha ima ogromne pozitivne efekte. Videćemo da li će me odbraniti od polena ambrozije.


Prošle godine, otprilike u ovo vreme, počeli su moji problemi sa alergijom. U to vreme alergija mi je zvučala kao jedna nemoguća stvar, jerbo nikada na bilo šta nisam bio alergičan. Odradio sam bio test alergena jedno mesec dana kasnije i otkrio da sam na skali od 1 do 100 alergičan čak 98,9 na polem biljke ambrozija. U to vreme sam imao velikih zdravstvenih problema... sa suzenjem očiju i konjuktivitisom, čestom kijavicom, upalom sinusa, pa na kraju i sa grlom. Čak sam jedno vreme bio navučen na Nafazol ili Olynth. Sve se polako smirivalo, ali sinusi i nos nikako...

Tada sam pokušao da pijenjem napitka Kombuha smirim i tu poslednju stvar. I posle par dana, sve je prestalo - kao rukom odnešeno.

Zašto sve ovo pričam? Ovo je vreme kada cveta ta prokleta biljka ambrozija i pravi probleme milionima ljudi, među kojima sam svakako i ja. Nažalost. Već sam primetio prve simptome pre neki dan - kijavica, blago zapušen nos i svrab u očima. Čak sam se jutros probudio sa crvenilom levog oka.

Moj pristup problemu

Od ponedeljka sam počeo da pijem Kombuhu po jednu litru dnevno i mislim... ne, ne... smatram da ću na ovaj način da se odbranim od proklete alergije. Ako i ne uspem da se odbranim, sigurno će posledice alergije biti mnogo manje, a izlečenje višestruko brže. Verujem u potpunosti ovoj čudesnoj gljivi.

Još jednom da napomenem - ko ima bilo kakvih zdravstvenih problema, a naročito sa respiratornim sistemom (grlo, nos) neka proba Kombuhu. Jeste, u prvi mah miris je očajan, ali se ubrzo naviknete, stoga makar probajte. Kada budete videli kakve pozitivne efekte ima na vaš organizam, zavolećete je kao i svi koji su je do sada probali.

Tuesday, August 14, 2007

Stambeni kredit : Informacije i dokumenti

Tačno mesec dana nakon inicijalne potrage za dobrom nekretninom u Pančevu, otišao sam do banke da bih se raspitao o stambenim kreditima. Dakle, moj odlazak nije bio bez razloga, već je u suštini bio isprovociran nedostatkom informacija. Odem ja tako i dobijem skoro sve informacije koje su mi potrebne, a koje bih želeo da podelim sa vama jer će nekome sigurno zatrebati.

Ko može da uzme ovaj kredit?

U ovom momentu, interesovao sam se za neku sumu koja bi u mom slučaju pokrila jednu od nekretnina za koje sam se zainteresovao. I saznao sam par jako bitnih stvari zbog kojih mi je - takoreći - pao kamen sa srca:

 • Stambeni krediti uz subvenciju države mogu se dobiti čak iako planirate da kupite kuću, dakle ne mora da kupujete stan, i to nov.
 • Isti ovi krediti se odobravaju i za pojedinačne osobe, što znači da iako su u startu odobravani (mladim) bračnim parovima - sada se odobravaju i pojedincima (koji će u mom slučaju postati za pola godine-godinu mladi bračni par :)
 • Odgovor na odobravanje / neodobravanje od države se ne čeka previše, jedno mesec do mesec i po dana, što je sasvim prihvatljivo - i za mene i za prodavca recimo.

Prednosti kredita uz subvenciju države

Da kamatna stopa koja se ovim kreditom uz subvenciju države uopšte nije naivno manja dovoljno svedoči to da je kamata u mojoj banci oko 7,4% na godišnjem nivou, dok ako vas država sufinansira ta cifra pada na čak - pazite ovo! - 4,38%. Ko iole razmišlja ozbiljno o kupovini stana ili kuće, a mlad je - ozbiljno treba da razmisli o ovome. Jer, ušteda koja se ostvaruje na ovaj način je neverovatno velika (najmanje 3000 evra). O mesečnoj rati da i ne pričamo. Dodatne prednosti koje ovi krediti daju su:

 • Manji administrativni troškovi
 • Brza procedura ako kredit želite da uzmete u banci u kojoj primate platu
 • Manje učešće (najmanje učešće je 5%)
 • I naravno, duži rok otplate

Uslovi za dobijanje kredita

Naravno, da biste uopšte aplicirali za ovaj kredit, potrebno je ispuniti neke uslove. U mojoj banci uslovi za dobijanje ovog kredita su:

 • Stalni radni odnos (na neodređeno vreme) minimum 6 meseci u sadašnjoj firmi
 • Između 23-45 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 65 godina u trenutku dospeća poslednje rate za kredit
 • Rata kredita uz ostale obaveze (recimo da vam je rata 25%, a vi uzmete i kredit za auto - pa to sve zajedno) da ne prelazi 50% ukupnih primanja
 • Plata da nije veća od 100.000 dinara (I wish!)
 • Prenos ličnih primanja na tekući račun u banku u kojoj uzimate kredit (nije neophodno kod svih banaka)

Neophodna dokumentacija pre odobravanja kredita

Dokumenta koja su neophodna uglavnom ćete završiti u banci. Ako ste zaposleni u firmi, odnosno ako niste vlasnik te firme i ako firma u kojoj radite ne diže kredit za vaš stan - potrebna su vam sledeća dokumenta (9 se dobijaju overava u banci a 6 van banke):

Dokumenta u banci

1. Izjava o prenosu sredstava ličnog dohotka korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) na račun u banku u kojoj diete kredit.
Obrazac potpisuje i overava poslodavac
2 primeraka

2. Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja
Obrazac potpisuje i overava poslodavac
2 primeraka

3. Zahtev za osiguranje kredita
Korisnik kredita čitko popunjava zahtev a banka potpisuje i overava dokument
1 primerak

4. Izjava podnosioca zahteva za kredit
Uz zahtev za osiguranje kredita se dostavlja i izjava na osnovu koje se garantuje verodostojnost podataka upisanih u zahtev
1 primerak

5. Zahtev za kredit iz budžeta Republike Srbije
Formular Republike Srbije
1 primerak

6. Izjava o neposedovanju / posedovanju nepokretnosti u vlasništvu korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji)
Izjava se overava u sudu
1 primerak

7. Menično ovlašćenje
Jedno menično ovlašćenje se koristi za kredit banke a drugo za kredit Republike Srbije
2 primerka

8. Saglasnost vlasnika nepokretnosti da se na navedenu nepokretnost konstituiše hipoteka
Saglasnost piše vlasnik nepokretnosti nad koju se uspostavlja hipoteka i bračni drug ukoliko ga ima. Saglasnost se overava u sudu
1 primerak

9. Saglasnost korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) za pribavljanje izveštaja iz kreditnog biroa
Korisnik kredita (i sadužnik ukoliko postoji) potpisuje saglasnost
1 primerak

Dokumenta van banke

1. Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica - u Opštini, odeljenje Uprave prihoda
Rešenje se dostavlja ukoliko korisnik kredita poseduje nepokretnost u vlasništvu ili suvlasništvu
1 primerak

2. Kopija izvoda iz matične knjige venčanih - ako niste venčani, pretpostavljam da ovo ni je neophodno - u Opštini
Original izvoda na uvid (ukoliko je korisnik kredita u braku), izvod ne sme biti stariji od 6 meseci
1 primerak

3. Predugovor ili ugovor o kupovini nepokretnosti - od advokata kupca ili prodavca
Dokument mora biti overen u sudu - overa košta oko 200e
1 primerak

4. Procena vrednosti nepokretnosti na koju se stavlja hipoteka i fotokopija lične karte procenitelja - izlazak sudskog procenitelja, veštaka se naravno plaća (oko 70e, koliko sam informisan) - od ovlašćenog procenitelja
Procenu vrši ovlašćeni procenitelj. U trenutku podnošenja zahteva za kredit, procena ne sme biti starija od 30 dana.
1 primerak

5. Dokaz o vlasništvu na nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku - u Opštini ili sudu
Pod dokazom se smatra Tapija, Izvod iz katastra nepokretnosti, Izvod iz zemljišnjih knjiga ili Zapisnik o izlaganju. Dokaz o vlasništvu ne sme biti stariji od 7 dana.
1 primerak

6. Fotokopija lične karte vlasnika nekretnine (i bračnog druga ukoliko je u braku) na čiju nekretninu se uspostavlja hipoteka - od Prodavca
1 primerak

Dokumentacija po odobrenju kredita

Nakon što vam odobre kredit, potrebno je sakupiti još 5 dokumenata, od čega prva tri u banci a preostala dva u osiguravajućoj kući.

1. Blanko sopstvena menica
Potpisana od strane korisnika kredita i sadužnika sa klauzulom "bez protesta". Jedna menica se odnosi na kredit banke a druga na kredit Republike Srbije
2 primerka

2. Založna izjava
Založna izjava se overava u sudu
4 primerak

3. Zahtev za uknjižbu založnog prava
Da bi se založno pravo uknjižilo potrebno je sudu priložiti sledeća dokumenta: Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu, Dokaz o vlasništvu nepokretnosti, Založnu izjavu i sam Zahtev za uknjižbu založnog prava. Dokument predati u nadležan registar nepokretnosti radi dobijanja prijemnog pečata.
2 primerka

4. Polisa osiguranja života
Polisa životnog osiguranja mora biti vinkularna u korist banke na iznos i period trajanja kredita banke
2 primerak

5. Polisa osiguranja nepokretnosti
Polisa osiguranja nepokretnosti, od osnovnih i dopunskog rizika od izliva vode, mora biti vinkularna 70% u kredit banke i 30% u korist Republike Srbije, Ministarstvo Finansija i radi se na građevinsku vrednost nepokretnosti koja je predmet hipoteke
1 primerak

Šta sada?

E, sada na meni ostaje da krenem u pregovore sa vlasnicima nekretnina i da nađem i izabrem najbolju. A onda... mesec-mesec i po iščekivanja i bacanja para na obradu kredita i administraciju. Ali konačan rezultat, koji svi mi želimo je... svoja kućica, svoja slobodica.

Monday, August 13, 2007

Walkman klinci

Koja li je ovo nova moda kod mlađe generacije, ne kapiram... Shvatam da i ja starim i da sam kao dete radio i igrao se drugih stvari od današnje mladeži, ali jednu stvar ne mogu da shvatim, pa to vam je...

U pitanju je korišćenje mobilnog telefona kao prenosivog tranzistora. 80-ih godina su u SAD to radili crnci, noseći na ramenima ogromne kutijetine na kojima se vrtela muzika, i onako u ritmu šetali ulicom. A sada... sada u Srbiji možete videti klince kako do maksimuma odvrnu svoje Walkman ili neke druge telefone i muzika neka "trešti" samo tako. Nebitno da li to malac radi u centru grada, kada je 14 sati, ili u mrklom mraku kada se vraća od drugara i u 12 uveče (uzgred... kada smo se mi kao osnovci vraćali kući od drugara?) I ne. Ne nose ga u džepu, ne stave handsfree kako bi oni uživali u muzici a ostali u tišini ili nečem drugom, već ga drže onako eksponirano u ruci. A ruka se ne mrda kada hodaju. Stoji u polusavijenom položaju, kao da žele još da viknu

Vidite! Ja imam bolji mobilni od vas!

U čemu je smisao? Da li si sada faca kada izvadiš svoj novi mama-i-tata-mi-ga-kupili-mobilni (jer osnovci ne zarađuju pare valjda... ako zarađuju, pa tek sam onda van svih tokova!), pustiš najnoviji hit Željka Joksimovića, Marije Šerifović ili šta već slušaju (jer im se muzički ukus srozao na Grand produkciju - hvala Pinku), pa na taj način loviš devojčice iz svog razreda? Ili hoćeš opet da ispadneš faca pred društvom?

Pfuj.

U moje vreme (zvučim kao Broj Jedan iz Alana Forda) smo to radili na drugi način. Igrali fudbal, košarku, zezali se. I na taj način sticali status koji smo mogli. Ili osvajali devojke, nama toliko drage.

Samsung 960BF prvi problemi

Samsung logo uliva poverenje... da li je tako?


Goxxy Flickr foto galerija

Hvala Bogu, pa nisu hardverske prirode. Svakako da očekujem da novi Samsung 960BF monitor radi kako valja, ali po prvoj instalaciji i priključivanju na računar sve je delovalo previše svetlo. Da li zbog DVI priključka ili zbog toga što nisam mogao da direktno da panela monitora podesim osvetljenje... ne znam. Sve u svemu, po priključivanju na PC i startovanja Windowsa, suočio sam se sa prvim većim problemom koji, kako sam čitao, imaju većina korisnika Samsungovih monitora bez opcionih dugmadi na panelu monitora. Ovakvi monitori imaju sam on/off dogme, i to vam je to.

Dakle, sve se radi softverski, što i nije toliko loše jer opcija ima pregršt. Još samo kada bi radilo. Magic Rotation, Natural Colors radi kako valja, ali najbitniji software - Magic Tune, prijavljivao je da moj PC i grafička kartica ne podržavaju ovaj monitor, tj. ovaj program. Kakva budalaština, jer je ATI Radeon 9600 svakako na spisku podržanih grafičkih kartica.

Tih dana sam preskočio nerviranje i tek u petak pročitao detaljnije o ovom problemu. Čitam - programi padaju zbog Magic Tune-a, igrice pucaju, isve zbog verzije 3.6. I da fora bude najveća, rešenje je - paz'te sada ovo - download verzije verzije 3.6 sa sajta i njeno instaliranje. Jer verzija 3.6 koju dobijate na CD-u uz monitor nije ista sa verzijom 3.6 koja se skida sa sajta. Ako to ne upali, kažu, probajte Magic Tune Premium. Ja preskočim 3.6 sa sajta (iako sam i njega skinuo - za ne-daj-Bože) i odmah instaliram Magic Tune Premium. I, gle čuda, sve perfektno radi. Čak mi ni ne treba Magic Rotation i monitor se automatski adaptira pri rotaciji panela, što sa Magic Rotation-om koji dolazi uz CD nije uopšte radio.

Suma sumarum, posle prvobitnog hype-a i ogromnog razočaranja zbog glupog Magic Tune-a, opet sam pozitivan u vezi novog monitora. Mogu (napokon) da mu podesim osvetljenje, kontrast, boje i da to radim u par klika mišem. I bez viška dugmića na prednjem panelu monitora. Izgleda da ipak ovaj monitor vredi, ali samo kada bi uz pakovanje dolazio Magic Tune Premium software. Ovako, prvi utisak je bitno pokvaren bespotrebnim problemima na samom početku rada.

Thursday, August 09, 2007

Highly addictive: Robotech

Robotech kolaž, svi su tu: Rick Hunter, Lisa Hayes, Roy Fokker, Max Sterling, Henry Gloval, Veritech VF-1j pa čak i Miriya.


Posle meseca i meseca zaluđenosti sa dve serije: Battlestar Galactica i My Name Is Earl, i posle jednoipomesečnog posta uspeo sam da se navučem na "novu" seriju. U pitanju je anime serija Robotech (www.robotech.com) originalno potekla iz Japana, a sinhronizovana za američko tržište. Sećam se da sam se kao klinac tako ložio na ovaj crtać... Svojevremeno su na RTS-u emitovali svega prvih 13 epizoda, i to u nedelju ujutru (možda i uveče - ne mogu da se setim baš najbolje), ali taj osećaj koji sam imao kada sam ga gledao je neverovatan. Ono što je svaki klinac maštao u to vreme - avioni koji se transformišu u velike robote kojima upljavljaju ljudi... uf... Muzika sa početka serije mi je i dan danas ostala u pamćenju. Čim sam odgledao prvu epizodu posle skoro više od 15-ak godina... sve mi se vratilo.

Sreća je pa sam nabavio sve epizode iz The Macross Saga, The Robotech Masters i The New Generation na 4 DVD-a od kolege sa posla. Sve u OGG formatu, što sam mislio da moj XWave DVD/DivX player neće pustiti (jer sam za PC morao da skidam specijalne kodeke). Međutim, mom iznenađenju nikada kraja - serija 9200 je pustila sve kako treba. Woo-hoo!

Prvi serijal, koji još nisam odgledao prati mladog amaterskog pilota Rick Hunter-a koji se na ostrvu Macross nalazi u poseti svom prijatelju Roy Fokker-u. Tog dana (Februar 2009. godine) Zentraedi napadaju ostrvo pokušavajući da uhvate letelicu koju oni zovu Robo-Technology, a koju zemljani zovu SDF-1. Ta letelica je pala na Zemlju deset godina pre početka napada, odnosno jula 1999. godine. Od tada počinje velika avantura velikog broja likova ove serije, koju pratim već 25 epizoda.

Još jedna serija je pridodata mojoj kolekciji. Jedna koja budi klinačke dane u meni, da se radujem svakoj epizodi koju pustim kao beba zvečki. Elem, toliko sam se navukao da je sada zvono na mom telefonu muzika iz uvodne špice ove serije. Dete u meni ne prestaje da me iznenađuje! :)

Wednesday, August 08, 2007

Ponovio se

Napokon. Nema više "buljenja" u ogromnu 19" kutijetinu, tešku 50 i kusur kilograma, bilo je vreme za zamenu.


Goxxy Flickr foto galerija

Već duže vreme merkam Samsung 960BF crni lakirani monitor. Ustvar, merkam ga od kada je firma u kojoj radim otvorila Samsungovu ekskluzivnu prodavnicu a Vili za svoju devojku kupio Samsung 971P. I taj je prelep, ali je i preskup, dok je ova devetnaestica delovala kao salivena za moj radni sto. Cena, kada se preračuna je oko 270 evra, ali vredi svaku paru. Elem, sreća na kraju što u firmi u kojoj radim nisu imali taj model jer je bio skoro 100 evra skuplji nego gde sam ga kupio!

Naravno, ja ne bih bio to što jesam da odmah nisam našao neku manu. Monitor je toliko lep (i to mu je mana), da sam i mat crnu Microsoft tastaturu morao da zamenim sa juče kupljenom Logitech Ultra Flat lak crnom tastaturom. I sve izgleda fenomenalno, mislim da ću mnogo više imati želju za radom na desktop računaru od sada.

Tuesday, August 07, 2007

Odmor 2007: Suma sumarum

Moglo bi se reći da sam se proveo lepo. Moglo bi, da me nakon svega dva dana boravka u Bosni nije strefila takva "sraćka" i nisam imao dijareju čak 5 dana. I to intenzivno. Elem, pored svega toga mogu ovaj odmor nazvati uspešnim. Jer, ipak - odmorio sam se, što je i bio glavni cilj ovogodišnjeg putešestvija. Pa, da sumiramo šta je sve bilo i šta se sve desilo.

Bosna (jabuka u cvetu)

Most Mehmed Paše Sokolovića


Goxxy Flickr foto galerija

Krenuli u subotu, oko 5 časova izjutra i lagano se vozili. Bio sam spreman kao zapeta puška na moguća maltretiranja Srpske i Republika-srpske policije i carine na granici dok nisam doživeo da me nisu skoro ništa pitali, a jedino pitanje "Da li imate da prijavite neke narkotike ili cigarete" sam smatrao poprilično smešni. I da imam (a nemam), ne bih ti ni prijavio, da znaš! Ali, prelazak granice sam zaista doživeo kao neku vrstu novog doživljaja. Vožnja po planinama i gudurama, tik uz reku Drinu i petnaestominutni odmor u hotelu "Vidikovac" mi je svakako prijala. Svo zelenilo mi je godilo očima, naročito nakon pančevačkih sumornih jutara i večeri. Da ne pominjemo smrdljivih. Subotu smo prenoćili u Milićima, kod Biljine tetke, a sutradan krenuli dalje. Sokolac, kao jedno od mesta gde smo bili dva dana je izuzetno lepo, a tek Romanija... U tri lepe materine odeš, izdrndaš automobil, psuješ sebe uz onu "tursku" kaldrmu (pa ono ni turci ne bi nazvali kaldrmom!) i onda... dođeš na poljanu. Zelenu, da zelenija ne može biti. Drvene kućice. Stari način života i čist, prečist vazduh! Idealno za šetnju i za odmor, da se prostreš po zelenoj travi i da dišeš. Stvarno dišeš...

Utorak popodne smo krenuli iz Sokolca, prema Rogatici i ka Borikama. Serpentina koliko voliš. A auto se sa svojih 1300 kubika malo mučio na velikim i uskim krivinama, punim uspona. Prespavali kod njene druge babe u staroj kući, u selu koje se sastoji od par domaćinstava. Sve stari ljudi, sve oronulo. I pitam se kako neko tu može da živi. I od čega. Radi da bi živeo, živi da bi radio.

Biljini rođaci su svi bili super prema meni. Ali kada malo bolje razmislim, kako i ne bi :) Iz poštovanja prema njoj na prvom mestu, a i valjda sam im se dopao ;) Drago mi je jako zbog toga. A još draže što sam njenog deda Sretena izdriblao i popio samo jednu rakiju. Kada te čovek svaka 3 minuta pita da li ćeš rakiju, a kada odbiješ pita da li ćeš pivo - to je svakako uspeh.

Jedino što mogu da iskritikujem jeste da 90% ljudi u Bosni voze VW Golf II. Za njih je to pojam dobrog automobila, a za mene uzročnik velikog broja saobraćajnih nezgoda. Mislim da bi se Vili zgrozio kada bi tamo otišao. I vratio pešaka, čak i da ode svojim Puntom. Ali, pozitivna strana je da je plin u Bosni oko 35-36 dinara, a kod nas... Tričavih 43-44. A ja još računao da ću u Bosni platiti plin skuplje :)


Sranje

U nedelju uveče strefilo me. Da li zbog jakog vazduha, jake hrane, promene sredine ili pak vode sa Romanije... ja se dva puta izbljuvah i nebrojano puta uneredih tuđi toalet. Bilo me jako sramota, bogami. A kako i ne bi kada su se konstantno čuli čudni zvukovi iz toaleta, kada ga ja uzurpiram. I nikako da smirim dijareju, nikako. Ujutru se smiri da bi me preko dana opet strefilo. Jbg. Šta da se radi, trudili smo se da to što pre saniramo, pa se smirilo u sredu, da bi definitivno tek u petak na Zlatiboru prestalo. Taman kada smo otišli na bazen. Valjda mi je sunce prijalo, a i sramota je tamo puštati gasove pred tolike ljude.


Zlatibor

Mali potok između dva puta ka Vodicama


Goxxy Flickr foto galerija

Dakle, sreda, napokon. Krenuli sa Borika, preko Rogatice i Višegrada... Prelep grad, iako centar nismo sitgli da vidimo jer smo žurili da stignemo na Zlatibor kako bi se Ljuba vratio autobusom za Pančevo. Ali smo imali vremena da odemo i slikamo se na mostu Mehmed-Paše Sokolovića. Prelepo. Uslikao sam i prelepu panoramu sa sve Drinom (kao da može slika mosta u Višegradu da bude bez Drine!) Uskoro smo na Mokroj Gori prešli granicu sa Srbijom i punim gasom krenuli uzbrdo ka Zlatiboru. Bez problema smo prošli uspon ka Zlatiboru i to sa rekordnom brzinom od 90km/h, što me je začudilo jer smo prethodne dve godine prosto milili uz planinu.

Zlatibor je i ove godine prelep. Kao da te sve brige i problemi ostave čim stigneš tamo. Udahneš svež vazduh (još jednom) i prepustiš se svemu što te tamo čeka. A čekaju te lepi predeli, lepo i ne pretoplo vreme, divne prilike za izlazak i šetnju prirodi. Još ako ste sa nekim vama dragim tamo, užitak je potpun.


Odmor

Apartman u kojem smo odseli


Goxxy Flickr foto galerija

Bilja i nije očekivala neki specijalni apartman. A i kako bi kada je bila u pitanju dnevna renta od 20 evra. Ja sam se ipak nadao. Ispao je tako mali ali tako funkcionalan i simpatičan apartman da nam se zaista svideo. Imao je sve što treba, samo u malom pakovanju. Mali televizor, malu rernu sa dve ringle, mini frižider... Mikro stočić sa dve stolice za ručavanje u mini kuhinji. Ali, Bože moj, nismo svo vreme provodili u apartmanu kako bismo se sada žalili na njegovu veličinu. Naprotiv.

Bili smo tri puta na bazenu, kupali se i dobacivali loptom, uhvatili i neku nijansu (Bilja nijansu one braon - negro, a ja nijansu one crvene - indian). I pored mojih zdravstvenih problema i želja da odemo i na Mećavnik, Mokru Goru, Sirogojno, Vodice... otišli smo samo na potočić i tu se odmarali u nedelju. Posle razmišljam - ideja je bila da ove godine odemo gde smo svuda prethodne dve, ali cvrc - nismo. I razmišljam - bolje je što nismo. Jer smo se zaista odmorili, a onako bismo se po ceo dan mlatarali tamo-amo.


A Sputnik?

Naš Sputnik se odmara, kao i mi


Goxxy Flickr foto galerija

Pa, moglo bi se reći da je dobro preživeo. I pored svih priprema koje sam obavio, desilo se da sam u petak, dan pre putovanja, morao da zamenim levi zglob kod menjača. I pored toga makina je išla kao podmazana. Osim nekog tresanja volana pri 80km/h, što sam juče otklonio - uzročnik je bio nedostatak prstenja na felni koja se nije oslanjala na glavčinu. Znao sam za taj problem, ali nisam očekivao da će se toliko jako manifestovati. Sreća pa smo se pri povratku vraćali autoputem Niš-Beograd pa smo išli ni manje ni više nego 140km/h.

I sve bi bilo u redu na odmoru da pri dolasku na Zlatibor nisam primetio da malo pušta ulje. Gde? Na menjaču. Kako? Tako što oni koji su u petak menjali zglob nisu ga valjano stavili u osigurač i zaključali. Pa se izvukao malo i iscurelo je skoro svo ulje iz menjača. Na Zlatiboru sam kod jednog majstora vratio zglob nazad i dosuo ulje, da bih pre par dana uzeo novo Castrol 80W-90 GL-5 menjačko ulje. Ono u menjaču izbacio i usuo ovo novo. I sada radi tiho, kao švajcarski sir. Pardon, sat.


Putovanje u totalu

Početak putovanja, pre prelaska granice kod Zvornika


Goxxy Flickr foto galerija

Ako mene pitate, ocena koju mogu dati na skali od 1 do 10 je - 8. Prvo letovanje dobija jedva 6, drugo 8+, a ovogodišnje je jedino osakatila sraćka koja me je strefila. Da toga nije bilo, siguran sam, ma kategoričan sam da bismo se predivno proveli. Vreme nas je, sem dan pred putovanje nazad u Pančevo, savršeno poslužilo.

Ipak, ako mene pitate, dogodine ne verujem da ćemo ići na Zlatibor. Možda i odemo, ali moramo otići i na more. Moramo, jer sam ga se uželeo. Sledeće godine biće tačno 10 godina kako sam poslednji put bio na moru, i to sa ujakom. Taman na "desetogodišnjicu" ćemo Bilja i ja otići ili u Bugarsku ili u Grčku. Sputnikom, naravno! :D

Koga interesuju slike sa ovog putovanja, može ih naći na Flickr-u, u setu Travel and Vacations.